Hypotheekvormen

Er bestaan verschillende hypotheekvormen waaruit je straks wellicht kunt kiezen. De keuze voor welke vorm, of welke combinatie, hangt volledig af van jouw individuele wensen en mogelijkheden. Verschillende hypotheekvormen zijn:

De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij je, mits de rente niet wijzigt, een vast bedrag per maand betaalt. Dat maandbedrag wordt de annuïteit genoemd en bestaat uit rente en aflossing. In het begin van de looptijd is het deel aflossing nog laag, maar doordat er elke maand een stukje wordt afgelost wordt de hypotheeksom wel steeds kleiner. Het gedeelte rente in die annuïteit daalt steeds verder naarmate de looptijd verstrijkt. En toch betaal je dus maandelijks hetzelfde bedrag. Dat komt omdat de verhouding van aflossing en rente steeds verandert.

Voordelen van de annuïteitenhypotheek
Eerste paar jaar lagere maandlasten door lage aflossingen.
Als je recht hebt op renteaftrek, recht op hogere aftrekbare bedragen in het begin van de looptijd.
De totale bruto maandlasten blijven altijd gelijk en de schuld wordt elke maand kleiner.

Voor wie?
De annuïteiten hypotheek is interessant voor mensen die lagere lasten in de beginperiode belangrijk vinden, bijvoorbeeld starters die nog niet zoveel verdienen, maar in de toekomst een hoger inkomen verwachten.
Met een lineaire hypotheek los je elke maand een vast bedrag af gedurende de gehele looptijd van de hypotheek. De hoogte van de schuld daalt dus iedere maand en hierdoor de rente ook, want er hoeft alleen rente te worden betaald over de hoogte van het nog openstaande gedeelte van de hypotheek.

Voordelen van de lineaire hypotheek
De bruto maandlasten nemen maandelijks af.
Een snelle vorm van vermogensopbouw door relatief hoge aflossingen op de eigenwoningschuld.

Voor wie?
Voor iemand die snel wil aflossen is de lineaire hypotheek zeer geschikt. De lasten van deze hypotheek zijn echter in het begin wel hoger in vergelijking met een annuïteitenhypotheek. Een lineaire hypotheek kan passend zijn indien je bijvoorbeeld (gedeeltelijk) eerder wilt stoppen met werken.
Met deze hypotheekvorm hoeft er alleen rente te worden betaald. Er wordt dus tijdens de looptijd niets afgelost. Maar dit betekent niet dat de lening nooit hoeft te worden terugbetaald. Uiteindelijk moet namelijk elke hypotheek volledig worden afgelost. Sluit je voor het eerst een aflossingsvrije hypotheek? Dan is deze vorm niet zo interessant. Er is dan namelijk geen recht op renteaftrek. Sinds 1 januari 2013 mogen hypotheekeigenaren alleen nog maar de rente aftrekken wanneer ze hun hypotheekschuld lineair of annuïtair aflossen. Voor aflossingsvrije hypotheken die voor 2013 zijn afgesloten verandert er niets.

Voordelen van de aflossingsvrije hypotheek
De maandlasten zijn lager dan bij een annuïteit- of lineaire hypotheek.
Bij een vaste rente zijn de maandlasten constant.
Eenvoudig te combineren met andere hypotheekvormen.

Voor wie?
De aflossingsvrije hypotheek is geschikt voor huiseigenaren die al een hypotheek hebben en/of doorstromen naar een andere woning. Want alleen dan kan een aflossingsvrije hypotheek nog eenvoudig worden afgesloten met behoud van hypotheekrenteaftrek. Het is vaak niet meer toegestaan om de hele hypotheek aflossingsvrij te laten. Het is belangrijk dat u zich hierover goed laat adviseren.
Een spaar- of beleggingshypotheek is een hypotheekvorm die sinds 2013 niet meer opnieuw kan worden afgesloten. Wel kan het zijn dat iemand al zo’n soort hypotheek heeft. Als dit het geval is bestaat de mogelijkheid om deze vorm bij verhuizing of oversluiten voort te zetten. Spaar- of beleggingshypotheken komen in verschillende vormen voor. Bij al deze hypotheekvormen is sprake van een aflossingsvrije hypotheek. Daar staat tegenover dat er vermogen kan worden opgebouwd. Dit kan bij een bank met een speciale spaar- of beleggersrekening of bij een verzekeringsmaatschappij met een kapitaalverzekering. Met een kapitaalverzekering waarbinnen vermogen kan worden opgebouwd door te sparen en/of te beleggen kan iemand zich eventueel ook tegen de risico’s van overlijden verzekeren.