Samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat financiële doelen haalbaar blijven. Daarom gaan wij graag samen op zoek naar de best passende financiële oplossing. Maar omdat een advies altijd een momentopname is, vinden wij het belangrijk dat je je realiseert dat soms een beetje bijsturing nodig is. Coaching aan de zijlijn noemen wij dat. Wij verzorgen dit dan ook graag voor je, maar natuurlijk alleen als jij hier prijs op stelt.

Financieel Advieshuis is helder over wat wel en niet mogelijk is. Het kan zijn dat jouw wensen niet aansluiten bij de expertise van onze adviseurs. Daarom wordt samengewerkt met andere dienstverleners, zodat je verzekerd bent van zorgvuldig en gedegen advies dat steeds recht doet aan jouw persoonlijke situatie. Financieel Advieshuis werkt hiervoor onder andere samen met financieel – en echtscheidingsplanners.