Veelgestelde vragen

Een studieschuld hoeft geen belemmering te zijn om een woning te kopen. Maar de lasten van zo'n studieschuld moeten wel gecorrigeerd worden op jouw inkomen. Hierdoor kun je minder lenen. Studieschulden uit het leenstelsel vanaf 1 juli 2015 mogen in een periode van 30 jaar worden afgelost. Die schulden tellen voor 0,45% mee in de berekening van het maximale hypotheekbedrag. Studieschulden van voor 1 juli 2015 tellen iets zwaarder mee.
Sinds 1 januari 2013 zijn de regels rondom de hypotheekrenteaftrek veranderd. Als je een nieuwe hypotheek afsluit, dan ben je verplicht om deze in maximaal 30 jaar volledig annuïtair of lineair af te lossen. Want alleen dan kom je namelijk in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Heb je een hypotheek van voor 1 januari 2013 dan gelden andere regels.
Als je jouw woning verkoopt en de hypotheek is hoger dan de marktwaarde van het huis, kun je te maken krijgen met een restschuld. In sommige gevallen is deze restschuld mee te financieren bij een nieuwe hypotheek. De rente over restschulden die zijn afgesloten voor 31 december 2017 is nog fiscaal aftrekbaar.
Met jouw DigiD kun je via www.mijnpensioenoverzicht.nl een overzicht krijgen van de door jou opgebouwde, en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. Ook kun je zien wat er voor je geregeld is als je onverhoopt werkloos raakt. Indien je een partner hebt krijg je inzicht en informatie over wat er voor hem of haar geregeld is als je arbeidsongeschikt raakt of overlijdt.
Bij de koop van een woning krijg je te maken met kosten voor het hypotheekadvies, de notaris en taxatie of (kleine) verbouwingen. Voorheen was het gebruikelijk om alle bijkomende kosten mee te financieren. Het bedrag dat je vanaf 2018 maximaal mag lenen voor een woning is 100% van de marktwaarde van het huis. Vanaf 2018 mag je dus niet méér lenen dan de marktwaarde van de woning. Om de bijkomende kosten van de aankoop te betalen, heb je dus eigen middelen nodig.
De meeste aanbieders van hypotheken verstrekken leningen voor een periode van 30 jaar. In veel gevallen is echter de lening niet helemaal terugbetaald na die 30 jaar. Als een gedeelte van jouw hypotheek aflossingsvrij is, moet je dus soms goed oppassen. Een geldverstrekker kan jou namelijk vragen om de lening op de einddatum helemaal terug te betalen. Als dat niet lukt of je krijgt geen nieuwe lening omdat bijvoorbeeld je inkomen is gedaald en de eventuele nieuwe lening daardoor niet meer betaalbaar zal zijn, moet de woning worden verkocht.

Raadpleeg de algemene voorwaarden van jouw geldverstrekker of zoek contact met een adviseur.
De huidige hypotheekrentes zijn momenteel historisch laag en velen willen daarvan profiteren, maar als het rentecontract nog lang niet verstreken is, is dat soms lastig. Er zijn grofweg twee manieren om de rentelast te verlagen; rentemiddeling of oversluiten.

Bij rentemiddeling wordt er gekeken naar de nog resterende looptijd en de looptijd van een nieuw te kiezen rente. Het gewogen gemiddelde levert dan de nieuwe rente op, maar daarmee is het vaak niet klaar. De geldverstrekker zal namelijk in veel gevallen een opslag in de rente hanteren als gevolg van risico's en kosten.

Rentemiddeling kan onderaan de streep een voordeel opleveren als de rentelast hierdoor omlaag gaat. Toch is het niet altijd verstandig om de rente op die manier aan te passen. In sommige gevallen is oversluiten met boete of niets doen zelfs financieel aantrekkelijker.
Als jouw woning meer waard is dan de hoogte van jouw hypotheek is er sprake van overwaarde. Op het moment dat je wilt verhuizen is dat vaak een moment om die overwaarde weer in te zetten voor een nieuwe hypotheek. Maar die overwaarde zit dan nog "vast" in de stenen van jouw huis. In zo'n situatie biedt een overbruggingskrediet mogelijk een oplossing.

Wanneer je een lening vraagt voor je nieuwe woning, en je oude woning is nog niet verkocht, kun je vragen of de nieuwe geldverstrekker via een overbruggingskrediet de overwaarde wil voorschieten. Met dit krediet kun je de overgangsfase van twee hypotheken overbruggen en dus toch die nieuwe woning kopen. Een overbruggingskrediet wordt afgelost als de oude woning wordt verkocht en de rente die je ervoor betaalt is vaak fiscaal aftrekbaar.

In bijna alle gevallen moet de te verkopen woning worden getaxeerd. Sommige geldverstrekkers hanteren vervolgens een veiligheidsmarge door rekening te houden met een lagere opbrengst. Verder zul je meestal moeten aantonen dat de dubbele lasten betaalbaar zijn.