Verzekeringen

Als iets stuk gaat of vervangen moet worden kost dat geld. Veel mensen sluiten daarom verzekeringen af. Soms wordt echter vergeten dat het ook mogelijk is om iemands leven te verzekeren. Zo zijn er verzekeringen die uitkeren bij een ongeval, overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Want soms is er wel geld aanwezig om die risico’s op te vangen, maar is dat geld nou net bedoeld voor ander dingen. In die gevallen kan een verzekering uitkomst bieden. Er is een aantal oplossingen denkbaar.

Niemand wil het en toch kan het je overkomen: arbeidsongeschikt of werkloos raken. Om je daartegen te wapenen kan een woonlastenverzekering uitkomst bieden. Een woonlastenverzekering zorgt ervoor dat je ondanks het wegvallen van jouw inkomen toch maandelijkse inkomsten hebt. Hierdoor kan de huur of hypotheek gewoon betaald worden, ook als het even tegenzit. In veel gevallen kun je ervoor kiezen om alleen arbeidsongeschiktheid te verzekeren of dat aanvullend ook werkloosheid moet worden meeverzekerd.
Met een overlijdensrisicoverzekering kun je je nabestaanden beschermen tegen de financiële risico's van het vroegtijdig overlijden van jou of jouw partner. Wanneer iemand onverhoopt overlijdt, zorgt deze verzekering vaak voor een (éénmalige) uitkering waarmee de hypotheek kan worden verlaagd. In sommige gevallen is het ook denkbaar dat nabestaanden iets extra's nodig hebben, bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen of voor levensonderhoud. Om al die financiële risico's van vroegtijdig overlijden te beperken, biedt een overlijdensrisicoverzekering meestal een goede oplossing.

Je kunt zelf bepalen hoe en in welke vorm je een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten. Zo kan de verzekering op de looptijd van de hypotheek of iemands pensioenleeftijd worden afgestemd. Andere looptijden zijn ook mogelijk. Ook de hoogte van het bedrag is aanpasbaar. Je kunt ervoor kiezen om altijd een vast bedrag uit te laten keren, maar het verzekerde bedrag kan ook dalen. Bijvoorbeeld omdat de hypotheek ook wordt afgelost en/of risico's kleiner worden.